O projektu

O projektu

Projekt Intersucho existuje od srpna roku 2012 a to zejména díky spolupráci řady vědců a odborných pracovníků, kteří právě v době vzniku projektu navázali na více než 10-ti letý výzkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Projekt spolupracuje a je podporován řadou institucí, agentur a komisí.

 

Provozovatelé portálu Intersucho.cz 


Hlavními provozovateli portálu Intersucho jsou tři instituce, na kterých probíhají stěžejní výzkumné práce a zároveň je zajišťována operativa celého webu. Jedná se o spolupráci Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd České republiky (CzechGlobe), Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.
 
 

Naši partneři


Bez spolupráce s dalšími institucemi by řada produktů tohoto portálu nebyla možná. Jedná se o naše spolupracovníky z Českého hydrometeorologického ústavu a Masarykovy univerzity v Brně.

Podpora Evropské Unie


Na počátku vzniku projektu Intersucho byly veškeré vědecké práce, aktivity a řady nutných pracovních stáží a cest hrazeny díky podpoře Evropské unie.

 

Podporovatelé


V současné době je provoz portálu Intersucho podporován Strategii AV21 a projektem DriDanube. Projekt DriDanube je nejen našim podporovatelem, ale také spolupracovníkem a právě v rámci tohoto projektu vzniká řada nových výzkumných aktivit v oblasti studia sucha. Projekt DriDanube je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).