Mapy

Mapy

V této části můžete najít archív jednotlivých mapových výstupů v přehledné formě.  Připravili jsme pro Vás kompletní přehled aktuálních i starších map prezentovaných v jednotlivých záložkách. Současně Vám nabízíme i doplňující podklady, které umožňují doplnit si obrázek o aktuální situaci. Mezi tyto doplňující mapy patří zejména mapy zachycující zásobu vody v půdě, nasycení půdního profilu  a stav vegetace.

Výsledky jsou vždy prezentovány pro vrstvu 0-40 cm a 40-100 cm a také pro celý půdní profil.  Existence archívu map umožňuje provádět uživatelům porovnání aktuálního stavu se suchými epizodami v nedávné minulosti.  Plánujeme postupné rozšíření archívu i o vybrané epizody sucha v posledních 15 letech a kontinuální soubor týdenních map od roku 2011 do současnosti.
 • Mapy - Dopady sucha na vegetaci

  Dopady sucha na vegetaci

  Obsahuje odhad relativní kondice vegetace vzhledem k normálnímu stavu odvozeného z údajů sezón 2000-2015 s využitím instrumentu MODIS a to agregovaném rozlišení 5 km s ohledem na nutnou redukci šumu.

  pokračovat >
 • Mapy - Zásoba vody v půdě

  Zásoba vody v půdě

  Aktuální obsah pro rostliny dostupné vláhy v půdním profilu vyjádřené v mm vodního sloupce v rozlišení 500 m.

  pokračovat >
 • Mapy - Vegetace trvalých kultur

  Vegetace trvalých kultur

  Aktuální hodnoty indexu EVI sloužícího jako indikátor okamžitého stavu vegetace v rozlišení 250 m s využitím instrumentu MODIS na družicích Terra a Aqua.

  pokračovat >
 • Mapy - Nasycení půdního profilu

  Nasycení půdního profilu

  Relativní nasycení půdy vyjádřené ve stupnici 0 = profil neobsahuje žádnou pro rostliny dostupnou vláhu a 1 = obsah vody v půdě dosáhl nejméně hodnoty polní kapacity v rozlišení 500 m.

  pokračovat >
 • Mapy - Intenzita sucha

  Intenzita sucha

  Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

  pokračovat >
 • Mapy - Kumulovaný stres

  Kumulovaný stres

  Trvání nedostatku vláhy v půdním profilu 0 až 100 cm. Mapy ukazují, zda za definované období (poslední půlrok, poslední 3 měsíce či od počátku roku) došlo ke snížení relativního nasycení půdy pod 50% a jak dlouho tento stav trval (vyjádřeno v procentech času za sledované období).

  pokračovat >