Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2015


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA A RELATÍVNEHO NASÝTENIA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.6. do nedele 7.7. ráno)

 

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) pod hranicou 10 % na Záhorí a v okolí Bratislavy. Hodnoty nasýtenia 10-20 % sú aj na juhu stredného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % taktiež na Záhorí a v okolí Bratislavy. Veľmi podobná situácia je aj v celom pôdnom profile. Nasýtenie pod hranicou 50 % sa vyskytuje na približne 2/3 územia.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2015) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha len lokálne na Orave a Liptove. Extrémne sucho zasahuje len 0,9 % územia. Začínajúce až výrazné sucho je aj na krajnom juhozápade Slovenska. V povrchovej vrstve je začínajúce až mierne sucho len ojedinele na strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je extrémne sucho lokálne na Orave, Liptove a Hornom Považí. Mierne sucho je aj lokálne na severovýchode a juhozápade územia.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 až -80 mm na Orave. Hodnoty deficitu do -40 mm sú okrem Oravy, aj ojedinele na strednom a východnom Slovensku, a lokálne aj na krajnom juhozápade. Nadbytok vlahy je najvyšší +20 až +60 mm v okolí Nitry, Nových Zámkov, Komárna a Sobraniec. Normálne podmienky sú na približne 16 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V týždni od 1.7.2024 do 7.7.2024 spadlo najviac zrážok 70-100 mm v oblasti Polonín, Slovenského rudohoria a Vihorlatu. Bez zrážok bolo najmä na juhu stredného Slovenska, na Ponitrí a Tekove. Po teplotnej stránke bol týždeň spočiatku relatívne chladný, neskôr sa v závere týždňa oteplilo na juhovýchode až na 34 °C. Najnižšie klesla teplota na 3 °C v stredu v Slovenskom raji. Najvyššia suma týždenného výparu bola 40 mm v Hurbanove a Nitre a najnižšia 22 mm v Oravskej Lesnej. V percentách normálu bol výpar od 86 % v Tisinci do 116 % v Hurbanove.

 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality