Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2015


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 21. 07. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 07. 2024 do neděle 21. 07. 2024 ráno)


Shrnutí:

V uplynulém týdnu (14.7 – 20.7.2024) jsme byli většinou pod vlivem tlakových výší, což přineslo sušší a horké počasí. Na většině území nepršelo. Místy se objevily přeháňky s pár milimetry, více jich bylo pak na západě republiky. Nejčastěji se maximální teploty pohybovaly mezi 25-30°C. Nejtepleji bylo v pondělí, kdy stouply teploty i nad hranici 30°C.
Tento týden bude teplota jako na houpačce. Po teplejším začátku se ochladí, aby o víkendu byly zase tropické teploty. Půdní vlhkost bude stále zůstávat na obvyklých hodnotách.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vody představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.


Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď , ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) oproti minulému týdnu v některých oblastech znatelně stoupla. Aktuálně pozorujeme počínající až mírné sucho na jihu Moravy, také v okolí Prahy, zejména na východ od ní a také na jih od Plzně a na východ od Karlových Varů.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) je oproti minulému týdnu víceméně stejná. I nadále pozorujeme lokálně sucho na východ od Prahy po Havlíčkův Brod a v Krkonoších.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje na max 20 % území (půdní profil 0–100 cm) . Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (14.7 – 20.7.2024) jsme byli většinou pod vlivem tlakových výší, což přineslo sušší a horké počasí. Na většině území nepršelo. Místy se objevily přeháňky s pár milimetry, více jich bylo pak na západě republiky. Nejčastěji se maximální teploty pohybovaly mezi 25-30°C. Nejtepleji bylo v pondělí, kdy stouply teploty i nad hranici 30°C. Naopak nejchladnější den byla středa s denními teplotami pod 25°C. Větrné počasí bylo prakticky jen lehce v úterý.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE