Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 05. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 05. 2024 do neděle 19. 05. 2024 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 05. Zprávy 156 zpravodajů ze 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 10 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 18 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (24) nesleduje projevy sucha, nicméně 6 okresů však očekává ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „spíše sušší bez dopadů“ (36 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (40 % hlášení) až sušší (30 % hlášení).
Jarní práce jsou v plném proudu. Dubnové vysoké teploty a zároveň mrazy na mnoha místech poškodily vegetaci a nyní bojuje místy i s nedostatkem srážek. Extrémy v minulém měsíci poškodily výnosy a je sledováno do jaké míry. Na mnoha místech je sledováno sucho. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BŘECLAV: 'I méně vydatné přeháňky vylepšily vláhu v povrchové vrstvě. Příznivě se to projevuje na polních plodinách i v sadech a vinicích.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 9,3 mm. Sucho se prohlubuje, letos poprvé musíme vozit na pastviny vodu, meliorace netečou. Porost na loukách je velice řídký, jetel a jetelotrávy jsou v průměrném stavu. Jarní oves je nižší.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Víkendové srážky cca 8,5 mm. O 8 km dále v mém bydlišti 27 mm, bouřka navíc, velký rozdíl.'
DĚČÍN: 'Pokud zůstal ojedinělý plod na stromech, který přežil mrazy, nebo vykvetl až po mrazech, tak nyní poškodilo intenzivní a plošné krupobití. Docházelo k tvorbě souvislé akumulační pokrývky z krup.'
DĚČÍN: 'V hloubce kolem 20 cm určitě úbytek. Po srážce 0,8 mm v sobotu žádná změna - srážky zachytila vegetace. Srážky v neděli 8,5 mm - zvlhčená vrstva 3-6 cm. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 6 mm ( 2 , 4 mm ) , větší srážky v neděli večer 19.5. v množství 15 mm a navíc kroupy , denní teploty 20°až 26°C , noční teploty 7°až 13°C , '
KUTNÁ HORA: 'opět a zase 0 mm, spadlo pár kapek, neměřitelné, ráno silná rosa, výskyt rzí na ječmenech i pšenicích, jediné co se zatím drží je řepka, ale i na té je znát nedostatek vláhy, louky zmulčovány, tzn první seče nic, snad alespoň budou jetelotrávy...'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocené období po delším čase (od 3.5.2024) byly první výraznější srážky od pátku 17.5., kdy postupně do neděle napršelo 9,4 mm. Vzhledem k vysokému výparu (ET za měsíc již přes 70 mm, měsíční srážky dosud 27 mm) zejména v předchozím období tyto srážky ale stačily pouze zlepšit přípovrchovou vlhkost půdy.'
NOVÝ JIČÍN: '9 mm výnosy senáží již sklizených ( nižší o 35 %)'
NOVÝ JIČÍN: 'I když spadlo 7,2 mm srážek za minulý týden, sucho se pomalu začalo projevovat částečně na porostech. Ale hlavně na spodních vodách, kde se zásoba vody zase ztenčuje. vegetace srážky pojme, ale mělčí studny, ale i u těch hlubších začal pokles hladiny vody. prameniště nejsou tak vydatná jak to mu bylo v minulosti. Pro obiloviny je ve hře nejdůležitější období, tak sa ukáže, jak jsou na nalití zrna nachystané. '
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn srážek za 19 týden je 16,8 mm při průměrné teplotě 14,8 °C'
PÍSEK: 'Víkendové srážky cca 8,5 mm. O 8 km dále v mém bydlišti 27 mm, bouřka navíc, velký rozdíl.'
PRAHA-ZÁPAD: '7,5mm srážek nám spadlo za minulý týden. Psenice zacaly metat. Řepky se zblaznily a částečně ještě začaly znovu kvést, ale to je jen na škodu ubira to ji síly. Podobně tento vikend se rozkvetly i stare jabloně, sporadicky ale kvetou.'
PRACHATICE: 'Koncem týdne napršelo 15 mm. Do 10 cm půda vlhká, sypká. Teploty v noci okolo 10°C, den do 18°C, větrno, půda se pak rychleji vysušuje.'
PROSTĚJOV: 'úhrn srážek za týden 8 mm, lokalitě Štětovická farma se srážky vyhýbají'
PŘEROV: 'Za týden spadlo 15 mm srážek'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,8 mm. Porosty plodin zastavily růst a bojují se suchem. Půda je suchá, že nejde vytvořit jakýkoli tvar. Na mělkých půdách je obilí do půli lýtek.'
RAKOVNÍK: 'u řepky se více projevily mrazy než sucho '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '12 mm srážek'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'za minulý týden spadlo 15 mm srážek, tedy mírné zlepšení stavu, vlivem odparu je povrch rychle suchý.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 13 mm, v neděli dopoledne a večer přívalové srážky dohromady kolem 50 mm - velmi negativní vliv. Příznivé počasí pro rozvoj chorob.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '27mm srážek , 10,5 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 6. 2024

  Lesy České republiky představují nový program Adaptujeme lesy

  Jak se krajina přizpůsobuje změně klimatu a co pro to dělají Lesy České republiky? Jejich nový program představuje seriál třinácti krátkých dílů. Každý díl se tematicky věnuje jednomu adaptačnímu tématu, například opatřením, která zvyšují biodiverzitu, ale i postupům při obnově porostů či ochraně lesa. V prvním díle si mimo jiné můžete poslechnout, jak si adaptaci lesa představuje ředitel CzechGlobe profesor Michal Marek. K zhlédnutí ZDE.

 • 17. 6. 2024

  Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

  17. června si svět tradičně připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští. Každoročně se jeho prostřednictvím svět obrací k tématu prohlubujícího se sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Jak vypadá letošní osvětová kampaň a co je podle Ministerstva životního prostředí pro Českou republiku zásadní? Tiskovou zprávu MŽP si můžete přečíst ZDE.